Weksel nr 98

By admin, 14 stycznia 2018

weksel-nr-98

Weksel, w którym omyłkowo wpisano walutę „złotych”, zamiast „groszy”.

Możemy tu rozważać dwie sytuacje:

1) Jan Nowak podpisał weksel z jego pierwotną treścią, wówczas weksel jest ważny na 20zł (zawiera dwie sumy wekslowe napisane słownie, więc jest ważny na mniejszą sumę), a późniejsza (po podpisaniu weksla) przeróbka weksla nie wiąże wystawcy,

2) albo Jan Nowak podpisał weksel in blanco i przy wypełnianiu weksla remitent pomylił się i naniósł sumę wekslową ze skreśleniem – wówczas ważna jest ta suma, która powstała już po jej ostatecznym naniesieniu, czyli na 165528,20zł.

Oczywiście wszelkie skreślenia na wekslu mogą powodować, że sąd poweźmie wątpliwość co do treści weksla i nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, albo pozwany w zarzutach będzie próbował się bronić sposobem ad 1.

(Skan pochodzi z forum wekslowego).

Co sądzisz o tym wekslu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.