Weksel nr 95

By admin, 2 maja 2016

weksel 95
Weksel płatny za okazaniem. Zawiera klauzulę odsetek wyższą od odsetek maksymalnych – dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty jedynie odsetki maksymalne.

8 komentarzy

 1. Chris pisze:

  A skąd wiadomo jaka będzie wysokość odsetek maksymalnych w dacie okazania?

 2. Lech pisze:

  Okaże się w dacie okazania ☺

 3. chris pisze:

  No właśnie, więc nie wiadomo czy odsetki zastrzeżone będą wyższe od maksymalnych 🙂

 4. Lech pisze:

  No tak, przy płatności za okresy, kiedy odsetki maksymalne byłyby wyższe niż 14%, będzie się należeć 14%.

 5. Grzegorz W. pisze:

  A gdyby to byla obligacja z takimi dsetkami?

 6. Lech pisze:

  A jest jakiś lex specialis do obligacji w tym zakresie? No i czy obligacja ma odsetki, czy po prostu ma to ukryte w dyskoncie związanym z różnicą pomiędzy ceną zakupu a ceną nominalną?

 7. Grzegorz W. pisze:

  Ustawa o obligacjach
  Art.
  6.
  1. Warunki emisji zawierają w
  szczególności:
  2. Warunki emisji zawierają dodatkowo, w
  przypadku gdy:
  1)
  przewidywane jest oprocentowanie

  wysokość tego oprocentowania lub sposób, w
  jaki będzie ustalana, datę, od której będzie naliczane, oraz termin, miejsce i
  sposób jego wypłaty, zwane dalej „warunkami wypłaty oprocentowania”;

  KC – źródło funkcji kredytowej/finansowej
  Art.
  921(6)

  Jeżeli zobowiązanie wynika z wystawionego papieru wartościowego, dłużnik jest obowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udostępnieniem go dłużnikowi celem pozbawienia dokumentu jego mocy prawnej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 8. Lech pisze:

  „Art. 12. Do oprocentowania obligacji nie stosuje się przepisów o odsetkach
  maksymalnych.” – to chyba rozstrzyga zagadnienie.

Co sądzisz o tym wekslu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.