Weksel nr 86

By admin, 30 września 2015

weksel 86 awers
Weksel włoski wystawiony na 537,55 lirów. Na rewersie indos in blanco pochodzący od remitenta.
Termin płatności został wskazany jako „fine Decembre 1930” czyli „koniec grudnia 1930” czyli 31 grudnia 1930 roku, zgodnie z brzmieniem art. 36 prawa wekslowego („Jeżeli płatności weksla jest oznaczona na początek, na środek (np. połowę stycznia, połowę lutego itd.) lub na koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca.”)
weksel 86 rewers

Co sądzisz o tym wekslu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.