Weksel nr 5

By admin, 29 grudnia 2014

weksel 5 s1

Weksel wystawiony w 1955 roku na zabezpieczenie spłaty kredytu na zakup mebli. Wystawcą i głównym dłużnikiem jest Krystyna Rzepka, remitentem jest Helena Ceglarek. Panie te łączy prawdopodobnie stosunek dłużnika-poręczyciela, podczas gdy wierzycielem głównym była Centrala Handlowa Przemysłu Drzewnego. Na odwrocie indos na okaziciela, na mocy którego wierzyciel ten mógł, jeśli był w posiadaniu weksla, żądać zapłaty od wystawcy i remitenta.

weksel 5 s2

Co sądzisz o tym wekslu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.