Weksel nr 29

By admin, 6 lutego 2015

weksel nr 29
Blankiet weksla in blanco (znaleziony w internecie) stosowany przez wymienioną jako remitent spółkę. Zawiera klauzule: „nie na zlecenie”, wskazanego remitenta, informację o istnieniu umowy wekslowej – jest to godne pochwały.

2 komentarze

  1. J pisze:

    Jak się Pan odnosi do informacji o istnieniu umowy wekslowej na awersie weksla? Spotkałem się z poglądami, zrównującymi taką informację z warunkowym charakterem zobowiązania, ergo nieważnością weksla. Wskazywano wtedy, że informacja o istnieniu umowy wekslowej może być zawarta na rewersie weksla.

  2. Lech pisze:

    Nie znam orzeczeń na ten temat (zapewne ich nie było na odpowiednio wysokim poziomie zaangażowania sądu), osobiście nie uznałbym takiej wzmianki za warunek, traktując ją jako bardzo rozbudowaną klauzulę „zapłacę za ten kaucyjny/gwarancyjny weksel”, która to klauzula też informuje o jakimś podstawowym stosunku, na który trzeba zwrócić uwagę, a jest bezsprzecznie poprawna. Natomiast z powodu wątpliwości, o których pisałeś, adnotacje o umowie wekslowej doradzam umieszczać właśnie na rewersie, albo przynajmniej pod podpisem wystawcy (jeśli na awersie).

Co sądzisz o tym wekslu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.