Weksel nr 10

By admin, 2 stycznia 2015

weksel 10 s1

Weksel wystawiony na zabezpieczenie sprzedaży ratalnej. Strony zapomniały umieścić oznaczenie waluty na wekslu, co unieważnia ten dokument.
Brak daty wystawienia, jednakże z daty skasowania znaków opłaty skarbowej na rewersie wynika, że weksel został wystawiony w 1953 roku. Formalnie jest to zatem weksel in blanco – data wystawienia powinna być uzupełniona w przypadku dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.
Indos na okaziciela pochodzący od remitenta.

weksel 10 s2

Co sądzisz o tym wekslu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.