Weksel nr 1

By admin, 29 grudnia 2014

weksel 1 s1

Weksel trasowany, w którym wystawca – Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowe wystawia weksel na zlecenie swoje własne, jako trasata podając Tadeusza Wyganowskiego. Podpis tego akceptanta położony jest w poprzek weksla. Na odwrocie dwa indosy – pierwszy na okaziciela pochodzący od remitenta, drugi na rzecz Banku Polskiego, pochodzący od posiadacza weksla – dwa niewyraźne podpisy w imieniu posiadacza – Centralnej Kasy Spółek Rolniczych.

weksel 1 s2

Co sądzisz o tym wekslu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.