Weksel nr 51

31 marca 2015

Weksel zawierający datę płatności „za cztery miesiące” (od daty wystawienia weksla) i jednocześnie uśliślającą ją w klauzuli miejsca płatności („Płatny w Krakowie 10 września 1934r.). Ponieważ dwie klauzule daty płatności nie są ze sobą sprzeczne (wskazują na tę samą datę), nie powoduje to nieważności weksla (oczywiście moim zdaniem :). Nadto weksel zawiera klauzulę „wartość otrzymałam […]

Nakaz zapłaty nr 1

30 marca 2015

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na sumę 2400zł. W jego tytule umieszczono fakultatywną informację, że jest nakazem zapłaty wydanym na podstawie weksla.

Weksel nr 50

27 marca 2015

„Niebezpieczny” weksel in blanco wymagany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako zabezpieczenie zwrotu dotacji. Więcej o tej sprawie we wpisie na blogu.

Weksel nr 49

24 marca 2015

Weksel własny na sumę 300zł wystawiony w 1927r. Zawiera klauzulę „wartość w towarze”, oznaczającą, że weksel pełnił funkcję płatniczą.

Weksel nr 48

23 marca 2015

Weksel zawierający sprzeczne ze sobą klauzule „na zlecenie” oraz „nie na zlecenie”, co jest uznawane za unieważniające taki weksel. Wzór kupiony w internecie.

Weksel nr 47

18 marca 2015

Weksel wystawiony na niewyrwanej kartce w zeszycie.

Weksel nr 46

16 marca 2015

Weksel in blanco używany przez ubezpieczyciela Uniqa do zabezpieczania roszczeń regresowych z tytułu zawartych umów o gwarancje zapłaty.

Weksel nr 45

13 marca 2015

Weksel własny z 1930r. Na rewersie cztery indosy in blanco.

Weksel nr 44

12 marca 2015

Weksel płatny za okazaniem, w którym kwota słownie została powtórzona w nietypowymi miejscu – tam gdzie zwykle umieszcza się klauzulę terminu płatności.

Weksel nr 43

11 marca 2015

Weksel własny na sumę 200zł. Na rewersie 5 indosów in blanco oraz 1 indos na rzecz banku. Weksel zawiera przyklejony alonżek, łączenie ostemplowane pionowo pieczątkami Powszechnego Banku Depozytowego.

Weksel nr 42

6 marca 2015

Weksel płatny za okazaniem posiadający nietypową klauzulę „możliwy do wykorzystania od…”, którą interpretuję jako zmianę terminu na przedstawienie weksla do zapłaty, zgodnie z art. 34.

Weksel nr 41

5 marca 2015

Weksel własny wypisany w całości ręcznie przez wystawcę. Historię tego weskla opisałem na blogu.

Weksel nr 40

4 marca 2015

Weksel na sumę 100zł. Kwota słownie została podana w sposób: złotych jeden „Sto”. Na rewersie cztery indosy, w tym dwa ostatnie w języku niemieckim.

Weksel nr 39

3 marca 2015

Weksel, który otrzymałem jako spłatę pożyczki. Jego historię opisałem na blogu. (niestety nie dysponuję już zdjęciem lepszej jakości).

Weksel nr 38

2 marca 2015

Weksel własny na sumę 200zł. Na rewersie trzy indosy – dwa in blanco, oraz jeden na rzecz wskazanego banku.

Weksel nr 37

23 lutego 2015

Weksel trasowany, w którym akceptantem był ING Bank Śląski. Na rewersie trzy indosy. Tutaj napisałem więcej na temat tego weksla.

Weksel nr 36

20 lutego 2015

Weksel własny z 1929r. na sumę 300zł. Na odwrocie indos in blanco dokonany przez remitenta. Okrągła pieczątka indosanta.

Weksel nr 35

19 lutego 2015

Weksel in blanco stosowany na zabezpieczenie roszczeń przez jedną z firm leasingowych. Historia próby zakupu tego leasingu została opisana na blogu.

Weksel nr 34

18 lutego 2015

Weksel zawierający dwa błędy – nie wskazuje waluty oraz posiada błędnie wskazanego remitenta.

Weksel nr 33

17 lutego 2015

Weksel własny na sumę 500zł. Na rewersie trzy indosy in blanco, oraz jeden nie podpisany (sama pieczątka – bez skutku indosu).

Weksel nr 32

16 lutego 2015

Weksel, którego treść wzbudza wątpliwości – możliwe zmiany jego treści, zwłaszcza w klauzuli terminu płatności. Aktualnie z tego weksla toczy się spór sądowy (szczegóły: klik, klik).

Weksel nr 31

12 lutego 2015

Weksel zawierający warunek „w przypadku naruszenia warunków umowy”, co skutkuje jego nieważnością.

Weksel nr 30

10 lutego 2015

Weksel własny na sumę 300zł. Na rewersie dwa indosy. Podpis wydarty, prawdopodobnie po spłacie zobowiązania.

Weksel nr 29

6 lutego 2015

Blankiet weksla in blanco (znaleziony w internecie) stosowany przez wymienioną jako remitent spółkę. Zawiera klauzule: „nie na zlecenie”, wskazanego remitenta, informację o istnieniu umowy wekslowej – jest to godne pochwały.

Weksel nr 28

5 lutego 2015

Weksel płatny za okazaniem, z aż 10-letnim okresem na przedstawienie weksla do zapłaty (przedawnienie tego zobowiązania, w przypadku niewytoczenia powództwa, nastąpiłoby dopiero w 2014 roku). Posiadaczowi weksla sąd niesłusznie nie zasądził odsetek od dnia wystawienia weksla, o czym pisałem w notce na blogu.