Weksel nr 75

22 czerwca 2015

Weksel o dziwnej i do tej pory niezrozumiałej dla mnie pod względem motywacji użycia strukturze: „Wskazanie elementu weksla” : „treść elementu”. Nadto klauzula odsetek podwójnie błędna (niemożliwa do zastosowania w wekslu płatnym w danym dniu oraz nie wskazująca konkretnej stopy procentowej odsetek).

Weksel nr 74

16 czerwca 2015

Weksel płatny w określonym dniu, w którym dodatkowo próbowano określić odsetki. W takim przypadku prawo wekslowe nakazuje uznanie klauzuli odsetek za nienapisaną.

Weksel nr 73

10 czerwca 2015

Bezwzględnie nieważny weksel zawierający „błąd na błędzie” – dwie daty wystawienia, niezrozumiały tytuł „weksel poręczający do umowy…”, wystawiony na zlecenie okaziciela, dodatkowy podpis osoby opisanej jako „właściciel”…

Weksel nr 72

9 czerwca 2015

Wzór weksla używany przez jednego z czytelników forum. Zawiera humorystyczną klauzulę „zapłacę bez ociągania”. Oczywiście – wbrew napisom – nie jest to „urzędowy blankiet wekslowy”.

Weksel nr 71

3 czerwca 2015

Fragment weksla bezwzględnie nieważnego, jako że posiadającego datę wystawienia późniejszą od daty płatności. Mimo to sąd nie zauważył tego i wydał nakaz zapłaty, a pozwana nie wniosła zarzutów.

Weksel nr 70

1 czerwca 2015

Weksel zawierający kontrowersyjną klauzulę daty płatności „w terminie do…” oraz nakazaną przez prawo wekslowe do uznania za nienapisaną klauzulę odsetek, nadto stopa odsetek nie jest wskazana.

Weksel nr 69

28 maja 2015

Weksel, w którym wskazano bank jako domicyliata, zatem to jemu, a nie wystawcy, należy przedstawić weksel do zapłaty.

Weksel nr 68

19 maja 2015

Weksel zawierający tytuł „weksel in blanco”. W profesjonalnych opracowaniach nie istnieje taka klauzula, jest zresztą ona wewnętrznie sprzeczna – żaden weksel nie może być wekslem in blanco w momencie żądania zapłaty. Jednakże w mojej opinii klauzula ta nie powoduje nieważności weksla.

Weksel nr 67

15 maja 2015

Weksel z 1933 roku na sumę 80zł. Zawiera klauzulę „waluta w komornem”, co oznacza, że weksel był zapłatą za czynsz. Na rewersie trzy indosy in blanco oraz jeden indos imienny.

Weksel nr 66

13 maja 2015

Weksel z 1931 roku na sumę 200zł. Prawy brzeg weksla jest oderwany. Na rewersie dwa indosy in blanco oraz jeden indos imienny.

Weksel nr 65

7 maja 2015

Weksel z 1929 roku na sumę 100zł. Na rewersie dwa indosy in blanco oraz jeden indos imienny do inkasa.

Weksel nr 64

4 maja 2015

Weksel błędnie wystawiony na sumę bez wskazywania waluty (cyframi „131,90” oraz słownie „sto trzydzieści jeden i 90 groszy”), co powoduje jego nieważność. Na rewersie pięć indosów in blanco.

Protest wekslowy nr 3

29 kwietnia 2015

Wzór protestu wekslowego, zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 63

28 kwietnia 2015

Weksel na sumę 100zł z 1929 roku. Na rewersie dwa indosy in blanco.

Weksel nr 62

24 kwietnia 2015

Przykład weksla (oryginał powyżej), z którego sporządzono odpis: Na rewersie oryginału trzy indosu (indos imienny, indos in blanco, indos imienny): Na kopii weksla od klauzuli „dotąd kopia” dalsze indosy w oryginale: Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 61

23 kwietnia 2015

Weksel trasowany wystawiony w dwóch egzemplarzach (drugi i kolejny egzemplarz tego samego weksla nazywa się wtóropisem). Pierwszy egzemplarz („zapłaci Pan za ten pierwszy weksel”) wysyła się do trasata celem położenia akceptu, drugi egzemplarz bez czekania na powrót pierwszego można już indosować. Dlatego na rewersie pierwszego egzemplarza umieszczono informację, że egzemplarz ten nie jest przeznaczony do […]

Weksel nr 60

19 kwietnia 2015

Wzór weksla posiadający przyjęcie przez wyręczenie (pomocnicze, honorowe). Na rewersie indosy, pierwszy indos zawiera klauzulę „wartość w towarach”. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 59

17 kwietnia 2015

„Weksel cłowy” służący jako zapłata należności celnej. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 58

16 kwietnia 2015

Przykład weksla umiejscowionego (domicylowanego), to znaczy posiadającego wskazane konkretne miejsce płatności inne niż miejsce zamieszkania trasata (wystawcy). Weksel zawiera termin płatności „Ostatniego czerwca 1916”, to znaczy 30 czerwca 1916r. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków […]

Weksel nr 57

15 kwietnia 2015

Weksel trasowany (zwany tu: przekazowym). Płatny w 4 miesiące od daty wystawienia, zawiera klauzulę wstawienia na rachunek bez zawiadomienia. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 56

13 kwietnia 2015

Wzór weksla własnego (nazwanego tu: osobistym). Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 55

12 kwietnia 2015

Kadr z TVN-owskiego serialu „Majka” zawierającego motyw wekslowy.

Weksel nr 54

9 kwietnia 2015

Weksel ze „złotych lat dziewięćdziesiątych”, opisywany potem, zresztą niesłusznie, na stronie Afery Prawa 🙂

Weksel nr 53

7 kwietnia 2015

Screen weksla zaczerpnięty z programu telewizyjnego. Szczegóły.

Weksel nr 52

1 kwietnia 2015

Weksel in blanco nie zawierający żadnej treści domyślnej, a nawet słowa weksel, jedynie kwotę wskazaną cyframi i słownie oraz walutę.