Weksel nr 61

23 kwietnia 2015

Weksel trasowany wystawiony w dwóch egzemplarzach (drugi i kolejny egzemplarz tego samego weksla nazywa się wtóropisem). Pierwszy egzemplarz („zapłaci Pan za ten pierwszy weksel”) wysyła się do trasata celem położenia akceptu, drugi egzemplarz bez czekania na powrót pierwszego można już indosować. Dlatego na rewersie pierwszego egzemplarza umieszczono informację, że egzemplarz ten nie jest przeznaczony do […]

Weksel nr 9

29 grudnia 2014

Weksel trasowany (drugi z trzech egzemplarzy) wystawiony w 1892 roku w kolumbijskim mieście Barranquilla w języku hiszpańskim. Zawiera klauzulę wartość otrzymałem („Valor recibido que cargara”). Na rewersie jeden indos.

Weksel nr 8

29 grudnia 2014

Weksel wystawiony we wrześniu 1898 roku w Brazylii na druku „The British Bank of South America”, wystawcą jest właśnie ten bank. Zawiera klauzulę „drugi weksel” („second”), to znaczy że jest drugim egzemplarzem tego samego weksla trasowanego. Wystawiony został jeszcze pierwszy i trzeci egzemplarz („First and Third of the same tenor and date being unpaid”). Wystawiony […]