Weksel nr 99

18 maja 2018

Blankiet wekslowy pochodzący z Republiki Chorwacji.

Weksel nr 87

20 października 2015

Włoski weksel na sumę 55 lirów. Na rewersie dwa indosy – jeden in blanco pochodzący od remitenta, drugi na rzecz na rzecz banku, pochodzący od posiadacza o imieniu Benedykt (Benedetto).

Weksel nr 86

30 września 2015

Weksel włoski wystawiony na 537,55 lirów. Na rewersie indos in blanco pochodzący od remitenta. Termin płatności został wskazany jako „fine Decembre 1930” czyli „koniec grudnia 1930” czyli 31 grudnia 1930 roku, zgodnie z brzmieniem art. 36 prawa wekslowego („Jeżeli płatności weksla jest oznaczona na początek, na środek (np. połowę stycznia, połowę lutego itd.) lub na […]

Weksel nr 85

28 września 2015

Włoski weksel na sumę 598 lirów z 1931 roku.

Weksel nr 20

26 stycznia 2015

Weksel islandzki wystawiony w tym języku. Swoją analizę tego dokumentu przeprowadziłem we wpisie na blogu.

Weksel nr 19

21 stycznia 2015

Rosyjski weksel na 10 milionów dolarów, wystawiony w języku angielskim. W kwocie wyrażonej w dolarach posiada klauzulę „only” (w wekslach w języku polskim możliwą do zastąpienia klauzulą „efektywnie”) oznaczającą konieczność zapłaty za weksel w dolarach, a nie w walucie miejsca płatności po przeliczeniu kursu. Na blogu przeprowadziłem analizę tego weksla.

Weksel nr 14

13 stycznia 2015

Weksel wystawiony w języku hiszpańskim w 1884 roku na sumę 982,90 hiszpańskich peset. Klauzula „wartość w fakturach”. Na rewersie nieczytelna adnotacja.

Weksel nr 13

12 stycznia 2015

Weksel z 1893 roku wystawiony w języku hiszpańskim na 900 dolarów. Zawiera klauzulę „wartość otrzymałem”. Na rewersie nieczytelna adnotacja.

Inny dokument nr 2

7 stycznia 2015

Blankiet nieposiadający w swojej treści słowa weksel; mógł służyć do innych celów niż zobowiązywanie się wekslowo albo był to duplikat potwierdzający wystawienie weksla, sam niebędący jego wtóropisem.

Weksel nr 9

29 grudnia 2014

Weksel trasowany (drugi z trzech egzemplarzy) wystawiony w 1892 roku w kolumbijskim mieście Barranquilla w języku hiszpańskim. Zawiera klauzulę wartość otrzymałem („Valor recibido que cargara”). Na rewersie jeden indos.

Weksel nr 8

29 grudnia 2014

Weksel wystawiony we wrześniu 1898 roku w Brazylii na druku „The British Bank of South America”, wystawcą jest właśnie ten bank. Zawiera klauzulę „drugi weksel” („second”), to znaczy że jest drugim egzemplarzem tego samego weksla trasowanego. Wystawiony został jeszcze pierwszy i trzeci egzemplarz („First and Third of the same tenor and date being unpaid”). Wystawiony […]

Weksel nr 2

29 grudnia 2014

Niemiecki weksel trasowany z roku 1941. Wystawiony na sumę 1400, weksel nie wskazuje waluty, co powoduje jego nieważność.