Weksel nr 30

10 lutego 2015

Weksel własny na sumę 300zł. Na rewersie dwa indosy. Podpis wydarty, prawdopodobnie po spłacie zobowiązania.

Weksel nr 25

2 lutego 2015

Weksel trasowany wystawiony na zlecenie własne wystawcy. Na rewersie dwa indosy.

Weksel nr 24

30 stycznia 2015

Weksel którego treść domyślna została odciśnięta pieczątką. Zawiera nieuzupełnioną część klauzuli „walutę odebra…”. Na rewersie dwa indosy.

Weksel nr 23

29 stycznia 2015

Weksel którego domyślna treść została naniesiona maszyną do pisania, reszta uzupełniona ręcznie. Na rewersie dwa indosy.

Weksel nr 17

19 stycznia 2015

Weksel zawierający 5 indosów. Zawiera alonżek (przedłużek) powiększający miejsce na wekslu na ich dokonywanie. Przedłużek jest przyklejony do weksla, łączenie zostało ostemplowane owalnymi pieczątkami.

Weksel nr 10

2 stycznia 2015

Weksel wystawiony na zabezpieczenie sprzedaży ratalnej. Strony zapomniały umieścić oznaczenie waluty na wekslu, co unieważnia ten dokument. Brak daty wystawienia, jednakże z daty skasowania znaków opłaty skarbowej na rewersie wynika, że weksel został wystawiony w 1953 roku. Formalnie jest to zatem weksel in blanco – data wystawienia powinna być uzupełniona w przypadku dochodzenia roszczenia na […]

Weksel nr 9

29 grudnia 2014

Weksel trasowany (drugi z trzech egzemplarzy) wystawiony w 1892 roku w kolumbijskim mieście Barranquilla w języku hiszpańskim. Zawiera klauzulę wartość otrzymałem („Valor recibido que cargara”). Na rewersie jeden indos.

Weksel nr 7

29 grudnia 2014

Weksel trasowany. Posiada podpis akceptanta, ale nie posiada w swojej treści wskazanego nazwiska lub nazwy trasata. Na rewersie indos na okaziciela dokonany przez remitenta.

Weksel nr 6

29 grudnia 2014

Weksel trasowany z wystawienia aż trzech wystawców. Posiada klauzule „wartość w gotówce” oznaczającą, że wystawcy w zamian za wystawiony weksel otrzymali jego wartość w gotówce. Klauzula „wstawcie na rachunek” to polecenie do trasata, aby zapłaconą sumę wekslową obciążył rachunek wystawcy. Klauzula „bez zawiadomienia” – akceptant ma płacić za weksel bez oczekiwania na osobne zawiadomienie ze […]

Weksel nr 5

29 grudnia 2014

Weksel wystawiony w 1955 roku na zabezpieczenie spłaty kredytu na zakup mebli. Wystawcą i głównym dłużnikiem jest Krystyna Rzepka, remitentem jest Helena Ceglarek. Panie te łączy prawdopodobnie stosunek dłużnika-poręczyciela, podczas gdy wierzycielem głównym była Centrala Handlowa Przemysłu Drzewnego. Na odwrocie indos na okaziciela, na mocy którego wierzyciel ten mógł, jeśli był w posiadaniu weksla, żądać […]

Weksel nr 1

29 grudnia 2014

Weksel trasowany, w którym wystawca – Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowe wystawia weksel na zlecenie swoje własne, jako trasata podając Tadeusza Wyganowskiego. Podpis tego akceptanta położony jest w poprzek weksla. Na odwrocie dwa indosy – pierwszy na okaziciela pochodzący od remitenta, drugi na rzecz Banku Polskiego, pochodzący od posiadacza weksla – dwa niewyraźne podpisy w imieniu posiadacza – […]