Weksel nr 91

22 marca 2016

Weksel, do sporządzenia którego użyto blankietu bez nadrukowanej treści. Cały tekst weksla, łącznie z miejscem do jego ręcznego uzupełnienia, został naniesiony maszyną do pisania. Na rewersie dwa indosy.

Weksel nr 89

9 listopada 2015

Weksel z 1951 roku na 150zł. Wystawiony przez Władysława Kmiecika na rzecz remitenta Ireny Kmiecik. Na rewersie dwa indosy in blanco – dokonany przez remitenta oraz przez Magdalenę Kmiecik oraz jeden indos zupełny na rzecz PKO.

Weksel nr 87

20 października 2015

Włoski weksel na sumę 55 lirów. Na rewersie dwa indosy – jeden in blanco pochodzący od remitenta, drugi na rzecz na rzecz banku, pochodzący od posiadacza o imieniu Benedykt (Benedetto).

Weksel nr 86

30 września 2015

Weksel włoski wystawiony na 537,55 lirów. Na rewersie indos in blanco pochodzący od remitenta. Termin płatności został wskazany jako „fine Decembre 1930” czyli „koniec grudnia 1930” czyli 31 grudnia 1930 roku, zgodnie z brzmieniem art. 36 prawa wekslowego („Jeżeli płatności weksla jest oznaczona na początek, na środek (np. połowę stycznia, połowę lutego itd.) lub na […]

Weksel nr 79

24 lipca 2015

Weksel trasowany wystawiony w 1913 roku na sumę 270 koron. Zawiera polecenie zapłaty „zapłacicie panowie”. Podpisy trzech wystawców, brak jednak podpisów trasatów – wskazani w wekslu dwaj trasaci (Ferdynand i Stanisław Zarębscy) podpisali się jako współwystawcy. Na rewersie cztery indosy – dwa in blanco, pochodzące od remitenta Mieczysława Zaleskiego i kolejnego posiadacza o nieczytelnym podpisie, […]

Weksel nr 76

2 lipca 2015

Weksel na sumę 4200zł, zawierający klauzulę „wartość w walucie otrzymałam”. Na rewersie jeden indos „bez obliga”.

Weksel nr 67

15 maja 2015

Weksel z 1933 roku na sumę 80zł. Zawiera klauzulę „waluta w komornem”, co oznacza, że weksel był zapłatą za czynsz. Na rewersie trzy indosy in blanco oraz jeden indos imienny.

Weksel nr 66

13 maja 2015

Weksel z 1931 roku na sumę 200zł. Prawy brzeg weksla jest oderwany. Na rewersie dwa indosy in blanco oraz jeden indos imienny.

Weksel nr 65

7 maja 2015

Weksel z 1929 roku na sumę 100zł. Na rewersie dwa indosy in blanco oraz jeden indos imienny do inkasa.

Weksel nr 64

4 maja 2015

Weksel błędnie wystawiony na sumę bez wskazywania waluty (cyframi „131,90” oraz słownie „sto trzydzieści jeden i 90 groszy”), co powoduje jego nieważność. Na rewersie pięć indosów in blanco.

Weksel nr 63

28 kwietnia 2015

Weksel na sumę 100zł z 1929 roku. Na rewersie dwa indosy in blanco.

Weksel nr 62

24 kwietnia 2015

Przykład weksla (oryginał powyżej), z którego sporządzono odpis: Na rewersie oryginału trzy indosu (indos imienny, indos in blanco, indos imienny): Na kopii weksla od klauzuli „dotąd kopia” dalsze indosy w oryginale: Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 61

23 kwietnia 2015

Weksel trasowany wystawiony w dwóch egzemplarzach (drugi i kolejny egzemplarz tego samego weksla nazywa się wtóropisem). Pierwszy egzemplarz („zapłaci Pan za ten pierwszy weksel”) wysyła się do trasata celem położenia akceptu, drugi egzemplarz bez czekania na powrót pierwszego można już indosować. Dlatego na rewersie pierwszego egzemplarza umieszczono informację, że egzemplarz ten nie jest przeznaczony do […]

Weksel nr 60

19 kwietnia 2015

Wzór weksla posiadający przyjęcie przez wyręczenie (pomocnicze, honorowe). Na rewersie indosy, pierwszy indos zawiera klauzulę „wartość w towarach”. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 59

17 kwietnia 2015

„Weksel cłowy” służący jako zapłata należności celnej. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 58

16 kwietnia 2015

Przykład weksla umiejscowionego (domicylowanego), to znaczy posiadającego wskazane konkretne miejsce płatności inne niż miejsce zamieszkania trasata (wystawcy). Weksel zawiera termin płatności „Ostatniego czerwca 1916”, to znaczy 30 czerwca 1916r. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków […]

Weksel nr 57

15 kwietnia 2015

Weksel trasowany (zwany tu: przekazowym). Płatny w 4 miesiące od daty wystawienia, zawiera klauzulę wstawienia na rachunek bez zawiadomienia. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 56

13 kwietnia 2015

Wzór weksla własnego (nazwanego tu: osobistym). Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 45

13 marca 2015

Weksel własny z 1930r. Na rewersie cztery indosy in blanco.

Weksel nr 43

11 marca 2015

Weksel własny na sumę 200zł. Na rewersie 5 indosów in blanco oraz 1 indos na rzecz banku. Weksel zawiera przyklejony alonżek, łączenie ostemplowane pionowo pieczątkami Powszechnego Banku Depozytowego.

Weksel nr 40

4 marca 2015

Weksel na sumę 100zł. Kwota słownie została podana w sposób: złotych jeden „Sto”. Na rewersie cztery indosy, w tym dwa ostatnie w języku niemieckim.

Weksel nr 38

2 marca 2015

Weksel własny na sumę 200zł. Na rewersie trzy indosy – dwa in blanco, oraz jeden na rzecz wskazanego banku.

Weksel nr 37

23 lutego 2015

Weksel trasowany, w którym akceptantem był ING Bank Śląski. Na rewersie trzy indosy. Tutaj napisałem więcej na temat tego weksla.

Weksel nr 36

20 lutego 2015

Weksel własny z 1929r. na sumę 300zł. Na odwrocie indos in blanco dokonany przez remitenta. Okrągła pieczątka indosanta.

Weksel nr 33

17 lutego 2015

Weksel własny na sumę 500zł. Na rewersie trzy indosy in blanco, oraz jeden nie podpisany (sama pieczątka – bez skutku indosu).