Weksel nr 43

11 marca 2015

Weksel własny na sumę 200zł. Na rewersie 5 indosów in blanco oraz 1 indos na rzecz banku. Weksel zawiera przyklejony alonżek, łączenie ostemplowane pionowo pieczątkami Powszechnego Banku Depozytowego.

Weksel nr 17

19 stycznia 2015

Weksel zawierający 5 indosów. Zawiera alonżek (przedłużek) powiększający miejsce na wekslu na ich dokonywanie. Przedłużek jest przyklejony do weksla, łączenie zostało ostemplowane owalnymi pieczątkami.