Weksel nr 47

18 marca 2015

Weksel wystawiony na niewyrwanej kartce w zeszycie.

Weksel nr 46

16 marca 2015

Weksel in blanco używany przez ubezpieczyciela Uniqa do zabezpieczania roszczeń regresowych z tytułu zawartych umów o gwarancje zapłaty.

Weksel nr 44

12 marca 2015

Weksel płatny za okazaniem, w którym kwota słownie została powtórzona w nietypowymi miejscu – tam gdzie zwykle umieszcza się klauzulę terminu płatności.

Weksel nr 42

6 marca 2015

Weksel płatny za okazaniem posiadający nietypową klauzulę „możliwy do wykorzystania od…”, którą interpretuję jako zmianę terminu na przedstawienie weksla do zapłaty, zgodnie z art. 34.

Weksel nr 41

5 marca 2015

Weksel własny wypisany w całości ręcznie przez wystawcę. Historię tego weskla opisałem na blogu.

Weksel nr 39

3 marca 2015

Weksel, który otrzymałem jako spłatę pożyczki. Jego historię opisałem na blogu. (niestety nie dysponuję już zdjęciem lepszej jakości).

Weksel nr 37

23 lutego 2015

Weksel trasowany, w którym akceptantem był ING Bank Śląski. Na rewersie trzy indosy. Tutaj napisałem więcej na temat tego weksla.

Weksel nr 35

19 lutego 2015

Weksel in blanco stosowany na zabezpieczenie roszczeń przez jedną z firm leasingowych. Historia próby zakupu tego leasingu została opisana na blogu.

Weksel nr 34

18 lutego 2015

Weksel zawierający dwa błędy – nie wskazuje waluty oraz posiada błędnie wskazanego remitenta.

Weksel nr 31

12 lutego 2015

Weksel zawierający warunek „w przypadku naruszenia warunków umowy”, co skutkuje jego nieważnością.

Weksel nr 29

6 lutego 2015

Blankiet weksla in blanco (znaleziony w internecie) stosowany przez wymienioną jako remitent spółkę. Zawiera klauzule: „nie na zlecenie”, wskazanego remitenta, informację o istnieniu umowy wekslowej – jest to godne pochwały.

Weksel nr 28

5 lutego 2015

Weksel płatny za okazaniem, z aż 10-letnim okresem na przedstawienie weksla do zapłaty (przedawnienie tego zobowiązania, w przypadku niewytoczenia powództwa, nastąpiłoby dopiero w 2014 roku). Posiadaczowi weksla sąd niesłusznie nie zasądził odsetek od dnia wystawienia weksla, o czym pisałem w notce na blogu.

Weksel nr 27

4 lutego 2015

Weksel zatytułowany jako trasowany, treść weksla jest jednak niejednoznaczna. Zawiera przyrzeczenie zapłaty „zapłacę”, wskazujące na weksel własny, mimo to zawiera również podpis akceptanta, oraz tej samej osoby jako poręczyciela.

Weksel nr 21

27 stycznia 2015

Weksel wystawiony na rewersie paragonu fiskalnego. Posiada klauzulę „nie zna zlecenie”.

Weksel nr 18

19 stycznia 2015

Weksel wystawiony na kartce ze skoroszytu. Termin płatności został umieszczony w nietypowy sposób (jako kontynuacja klauzuli miejsca płatności). Wystawca zaświadcza, że za otrzymany weksel otrzymał świadczenie wzajemne.

Weksel nr 16

15 stycznia 2015

Blankiet weksla in blanco używany aktualnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe Euler Hermes do zabezpieczania roszczeń regresowych z tytułu ubezpieczeń finansowych. Sporządzany na papierze o podwyższonej gramaturze i chropowatej fakturze.

Weksel nr 15

14 stycznia 2015

Weksel wystawiony na rewersie wizytówki.

Weksel nr 12

9 stycznia 2015

Weksel-podpucha napisany przeze mnie i wysłany do oceny do kilku kancelarii prawnych.

Weksel nr 11

8 stycznia 2015

Blankiet weksla in blanco stosowany jako zabezpieczenie roszczeń pracowników lub zleceniobiorców wobec spółki pocztowej Inpost. Mój komentarz do tego weksla.

Weksel nr 4

29 grudnia 2014

Weksel wystawiony na kartce świątecznej (rewers poniżej). Zawierający klauzulę „nie na zlecenie” oraz wekslowo obojętną klauzulę „wszystkiego dobrego z okazji świąt!”.