Weksel nr 98

14 stycznia 2018

Weksel, w którym omyłkowo wpisano walutę „złotych”, zamiast „groszy”. Możemy tu rozważać dwie sytuacje: 1) Jan Nowak podpisał weksel z jego pierwotną treścią, wówczas weksel jest ważny na 20zł (zawiera dwie sumy wekslowe napisane słownie, więc jest ważny na mniejszą sumę), a późniejsza (po podpisaniu weksla) przeróbka weksla nie wiąże wystawcy, 2) albo Jan Nowak […]

Weksel nr 97

4 stycznia 2017

Weksel własny zupełny inwestycyjny (wystawiony w zamian za otrzymane pieniądze – klauzula „wartość w gotówce otrzymałem”).

Weksel nr 96

11 maja 2016

Weksel własny zupełny, wypełniony ręką dłużnika. Zdjęcie pochodzi z forum wekslowego.

Weksel nr 95

2 maja 2016

Weksel płatny za okazaniem. Zawiera klauzulę odsetek wyższą od odsetek maksymalnych – dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty jedynie odsetki maksymalne.

Weksel nr 94

25 kwietnia 2016

Weksel wystawiony przez dwóch wystawców. Skan pochodzi z forum wekslowego.

Weksel nr 93

17 kwietnia 2016

Weksel in blanco, w którym znajdziemy dwie sprzeczne ze sobą klauzule: „na zlecenie” i „nie na zlecenie”. Istnieje ryzyko, że weksel taki będzie uznany za formalnie nieważny. Skan pochodzi z forum wekslowego.

Weksel nr 92

12 kwietnia 2016

Weksel pochodzący z wątku forum wekslowego, częściowo zanonimizowany. Próba dochodzenia tej należności w roku 2016 może spotkać się ze słusznym zarzutem przedawnienia.

Weksel nr 88

27 października 2015

Dokument, który „bardzo chce być wekslem, ale mu nie wychodzi”. Po pierwsze – brak jest przyrzeczenia zapłaty. Po drugie – brak jest słowa weksel w treści dokumentu – słowo weksel w tytule to za mało.

Weksel nr 84

26 września 2015

Weksel znaleziony na jednym z internetowych forów prawnych. Ciekawą obserwacją byłaby sprawa po podniesieniu zarzutu nieważności weksla – weksel jest bowiem płatny nie bezwarunkowo, ale na warunkach określonych w odrębnej deklaracji (klauzula „zapłacę zgodnie z deklaracją”).

Weksel nr 83

24 sierpnia 2015

W tym wekslu brakuje oznaczenia waluty po kwocie słownie. Błąd mniejszej wagi, wg mnie nie umniejszający ważności zobowiązania, ponieważ weksel i tak wskazuje kwotę i walutę przy oznaczeniu słownym. Spotkałem się jednak ze stwierdzeniami, na przykład w komentarzu u pani Izabeli Herpolitańskiej, że błąd ten unieważnia weksel. Z treści weksla wynika jednak bezspornie, że intencją […]

Weksel nr 82

13 sierpnia 2015

Weksel wystawiony z klauzulą „na zlecenie” z jednoczesnym zakazem jego indosowania. Jest to tożsame z obecnością na wekslu dwóch sprzecznych klauzul (na zlecenie i nie na zlecenie), co w tym przypadku może być uznane za wadę formalną unieważniającą taki dokument.

Weksel nr 77

8 lipca 2015

Weksel, którego blankiet został wzięty ze strony remitent.pl, następnie wypełniony, sfotografowany, a zdjęcie użyte w artykule o listach zastawnych.

Weksel nr 76

2 lipca 2015

Weksel na sumę 4200zł, zawierający klauzulę „wartość w walucie otrzymałam”. Na rewersie jeden indos „bez obliga”.

Weksel nr 75

22 czerwca 2015

Weksel o dziwnej i do tej pory niezrozumiałej dla mnie pod względem motywacji użycia strukturze: „Wskazanie elementu weksla” : „treść elementu”. Nadto klauzula odsetek podwójnie błędna (niemożliwa do zastosowania w wekslu płatnym w danym dniu oraz nie wskazująca konkretnej stopy procentowej odsetek).

Weksel nr 74

16 czerwca 2015

Weksel płatny w określonym dniu, w którym dodatkowo próbowano określić odsetki. W takim przypadku prawo wekslowe nakazuje uznanie klauzuli odsetek za nienapisaną.

Weksel nr 73

10 czerwca 2015

Bezwzględnie nieważny weksel zawierający „błąd na błędzie” – dwie daty wystawienia, niezrozumiały tytuł „weksel poręczający do umowy…”, wystawiony na zlecenie okaziciela, dodatkowy podpis osoby opisanej jako „właściciel”…

Weksel nr 72

9 czerwca 2015

Wzór weksla używany przez jednego z czytelników forum. Zawiera humorystyczną klauzulę „zapłacę bez ociągania”. Oczywiście – wbrew napisom – nie jest to „urzędowy blankiet wekslowy”.

Weksel nr 71

3 czerwca 2015

Fragment weksla bezwzględnie nieważnego, jako że posiadającego datę wystawienia późniejszą od daty płatności. Mimo to sąd nie zauważył tego i wydał nakaz zapłaty, a pozwana nie wniosła zarzutów.

Weksel nr 70

1 czerwca 2015

Weksel zawierający kontrowersyjną klauzulę daty płatności „w terminie do…” oraz nakazaną przez prawo wekslowe do uznania za nienapisaną klauzulę odsetek, nadto stopa odsetek nie jest wskazana.

Weksel nr 69

28 maja 2015

Weksel, w którym wskazano bank jako domicyliata, zatem to jemu, a nie wystawcy, należy przedstawić weksel do zapłaty.

Weksel nr 68

19 maja 2015

Weksel zawierający tytuł „weksel in blanco”. W profesjonalnych opracowaniach nie istnieje taka klauzula, jest zresztą ona wewnętrznie sprzeczna – żaden weksel nie może być wekslem in blanco w momencie żądania zapłaty. Jednakże w mojej opinii klauzula ta nie powoduje nieważności weksla.

Weksel nr 55

12 kwietnia 2015

Kadr z TVN-owskiego serialu „Majka” zawierającego motyw wekslowy.

Weksel nr 53

7 kwietnia 2015

Screen weksla zaczerpnięty z programu telewizyjnego. Szczegóły.

Weksel nr 50

27 marca 2015

„Niebezpieczny” weksel in blanco wymagany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako zabezpieczenie zwrotu dotacji. Więcej o tej sprawie we wpisie na blogu.

Weksel nr 48

23 marca 2015

Weksel zawierający sprzeczne ze sobą klauzule „na zlecenie” oraz „nie na zlecenie”, co jest uznawane za unieważniające taki weksel. Wzór kupiony w internecie.