Weksel nr 79

24 lipca 2015

Weksel trasowany wystawiony w 1913 roku na sumę 270 koron. Zawiera polecenie zapłaty „zapłacicie panowie”. Podpisy trzech wystawców, brak jednak podpisów trasatów – wskazani w wekslu dwaj trasaci (Ferdynand i Stanisław Zarębscy) podpisali się jako współwystawcy. Na rewersie cztery indosy – dwa in blanco, pochodzące od remitenta Mieczysława Zaleskiego i kolejnego posiadacza o nieczytelnym podpisie, […]

Weksel nr 62

24 kwietnia 2015

Przykład weksla (oryginał powyżej), z którego sporządzono odpis: Na rewersie oryginału trzy indosu (indos imienny, indos in blanco, indos imienny): Na kopii weksla od klauzuli „dotąd kopia” dalsze indosy w oryginale: Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 61

23 kwietnia 2015

Weksel trasowany wystawiony w dwóch egzemplarzach (drugi i kolejny egzemplarz tego samego weksla nazywa się wtóropisem). Pierwszy egzemplarz („zapłaci Pan za ten pierwszy weksel”) wysyła się do trasata celem położenia akceptu, drugi egzemplarz bez czekania na powrót pierwszego można już indosować. Dlatego na rewersie pierwszego egzemplarza umieszczono informację, że egzemplarz ten nie jest przeznaczony do […]

Weksel nr 60

19 kwietnia 2015

Wzór weksla posiadający przyjęcie przez wyręczenie (pomocnicze, honorowe). Na rewersie indosy, pierwszy indos zawiera klauzulę „wartość w towarach”. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 59

17 kwietnia 2015

„Weksel cłowy” służący jako zapłata należności celnej. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 57

15 kwietnia 2015

Weksel trasowany (zwany tu: przekazowym). Płatny w 4 miesiące od daty wystawienia, zawiera klauzulę wstawienia na rachunek bez zawiadomienia. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 37

23 lutego 2015

Weksel trasowany, w którym akceptantem był ING Bank Śląski. Na rewersie trzy indosy. Tutaj napisałem więcej na temat tego weksla.

Weksel nr 26

3 lutego 2015

Weksel trasowany wystawiony na zakup nawozów dla posiadłości Generała Władysława Sikorskiego. Akceptowany w jego imieniu przez plenipotenta. Zawiera klauzulę „wartość w nawozach sztucznych”.

Weksel nr 25

2 lutego 2015

Weksel trasowany wystawiony na zlecenie własne wystawcy. Na rewersie dwa indosy.

Weksel nr 9

29 grudnia 2014

Weksel trasowany (drugi z trzech egzemplarzy) wystawiony w 1892 roku w kolumbijskim mieście Barranquilla w języku hiszpańskim. Zawiera klauzulę wartość otrzymałem („Valor recibido que cargara”). Na rewersie jeden indos.

Weksel nr 8

29 grudnia 2014

Weksel wystawiony we wrześniu 1898 roku w Brazylii na druku „The British Bank of South America”, wystawcą jest właśnie ten bank. Zawiera klauzulę „drugi weksel” („second”), to znaczy że jest drugim egzemplarzem tego samego weksla trasowanego. Wystawiony został jeszcze pierwszy i trzeci egzemplarz („First and Third of the same tenor and date being unpaid”). Wystawiony […]

Weksel nr 7

29 grudnia 2014

Weksel trasowany. Posiada podpis akceptanta, ale nie posiada w swojej treści wskazanego nazwiska lub nazwy trasata. Na rewersie indos na okaziciela dokonany przez remitenta.

Weksel nr 6

29 grudnia 2014

Weksel trasowany z wystawienia aż trzech wystawców. Posiada klauzule „wartość w gotówce” oznaczającą, że wystawcy w zamian za wystawiony weksel otrzymali jego wartość w gotówce. Klauzula „wstawcie na rachunek” to polecenie do trasata, aby zapłaconą sumę wekslową obciążył rachunek wystawcy. Klauzula „bez zawiadomienia” – akceptant ma płacić za weksel bez oczekiwania na osobne zawiadomienie ze […]

Weksel nr 2

29 grudnia 2014

Niemiecki weksel trasowany z roku 1941. Wystawiony na sumę 1400, weksel nie wskazuje waluty, co powoduje jego nieważność.

Weksel nr 1

29 grudnia 2014

Weksel trasowany, w którym wystawca – Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowe wystawia weksel na zlecenie swoje własne, jako trasata podając Tadeusza Wyganowskiego. Podpis tego akceptanta położony jest w poprzek weksla. Na odwrocie dwa indosy – pierwszy na okaziciela pochodzący od remitenta, drugi na rzecz Banku Polskiego, pochodzący od posiadacza weksla – dwa niewyraźne podpisy w imieniu posiadacza – […]