Weksel nr 91

22 marca 2016

Weksel, do sporządzenia którego użyto blankietu bez nadrukowanej treści. Cały tekst weksla, łącznie z miejscem do jego ręcznego uzupełnienia, został naniesiony maszyną do pisania. Na rewersie dwa indosy.

Weksel nr 87

20 października 2015

Włoski weksel na sumę 55 lirów. Na rewersie dwa indosy – jeden in blanco pochodzący od remitenta, drugi na rzecz na rzecz banku, pochodzący od posiadacza o imieniu Benedykt (Benedetto).

Weksel nr 86

30 września 2015

Weksel włoski wystawiony na 537,55 lirów. Na rewersie indos in blanco pochodzący od remitenta. Termin płatności został wskazany jako „fine Decembre 1930” czyli „koniec grudnia 1930” czyli 31 grudnia 1930 roku, zgodnie z brzmieniem art. 36 prawa wekslowego („Jeżeli płatności weksla jest oznaczona na początek, na środek (np. połowę stycznia, połowę lutego itd.) lub na […]

Weksel nr 85

28 września 2015

Włoski weksel na sumę 598 lirów z 1931 roku.

Weksel nr 80

1 sierpnia 2015

Weksel in blanco zawierający jedynie sumę wekslową. Jest on niejako „odbiciem w negatywie” zwykle stosowanych weksli in blanco, które zawierają mniejszą lub większą ilość już uzupełnionych klauzul, ale nie zawierają sumy. Ten – nie posiada żadnych innych klauzul (poza domyślnie istniejących na druku), za to zawiera sumę. Mając na uwadze bezpieczeństwo wystawcy, weksel z wpisaną […]

Weksel nr 79

24 lipca 2015

Weksel trasowany wystawiony w 1913 roku na sumę 270 koron. Zawiera polecenie zapłaty „zapłacicie panowie”. Podpisy trzech wystawców, brak jednak podpisów trasatów – wskazani w wekslu dwaj trasaci (Ferdynand i Stanisław Zarębscy) podpisali się jako współwystawcy. Na rewersie cztery indosy – dwa in blanco, pochodzące od remitenta Mieczysława Zaleskiego i kolejnego posiadacza o nieczytelnym podpisie, […]

Weksel nr 78

20 lipca 2015

Weksel in blanco podpisany przez trzy osoby. Posiada wskazany jedynie termin płatności oraz miejsce płatności.

Weksel nr 67

15 maja 2015

Weksel z 1933 roku na sumę 80zł. Zawiera klauzulę „waluta w komornem”, co oznacza, że weksel był zapłatą za czynsz. Na rewersie trzy indosy in blanco oraz jeden indos imienny.

Weksel nr 66

13 maja 2015

Weksel z 1931 roku na sumę 200zł. Prawy brzeg weksla jest oderwany. Na rewersie dwa indosy in blanco oraz jeden indos imienny.

Weksel nr 65

7 maja 2015

Weksel z 1929 roku na sumę 100zł. Na rewersie dwa indosy in blanco oraz jeden indos imienny do inkasa.

Weksel nr 64

4 maja 2015

Weksel błędnie wystawiony na sumę bez wskazywania waluty (cyframi „131,90” oraz słownie „sto trzydzieści jeden i 90 groszy”), co powoduje jego nieważność. Na rewersie pięć indosów in blanco.

Weksel nr 63

28 kwietnia 2015

Weksel na sumę 100zł z 1929 roku. Na rewersie dwa indosy in blanco.

Weksel nr 62

24 kwietnia 2015

Przykład weksla (oryginał powyżej), z którego sporządzono odpis: Na rewersie oryginału trzy indosu (indos imienny, indos in blanco, indos imienny): Na kopii weksla od klauzuli „dotąd kopia” dalsze indosy w oryginale: Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 61

23 kwietnia 2015

Weksel trasowany wystawiony w dwóch egzemplarzach (drugi i kolejny egzemplarz tego samego weksla nazywa się wtóropisem). Pierwszy egzemplarz („zapłaci Pan za ten pierwszy weksel”) wysyła się do trasata celem położenia akceptu, drugi egzemplarz bez czekania na powrót pierwszego można już indosować. Dlatego na rewersie pierwszego egzemplarza umieszczono informację, że egzemplarz ten nie jest przeznaczony do […]

Weksel nr 60

19 kwietnia 2015

Wzór weksla posiadający przyjęcie przez wyręczenie (pomocnicze, honorowe). Na rewersie indosy, pierwszy indos zawiera klauzulę „wartość w towarach”. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 59

17 kwietnia 2015

„Weksel cłowy” służący jako zapłata należności celnej. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 58

16 kwietnia 2015

Przykład weksla umiejscowionego (domicylowanego), to znaczy posiadającego wskazane konkretne miejsce płatności inne niż miejsce zamieszkania trasata (wystawcy). Weksel zawiera termin płatności „Ostatniego czerwca 1916”, to znaczy 30 czerwca 1916r. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków […]

Weksel nr 57

15 kwietnia 2015

Weksel trasowany (zwany tu: przekazowym). Płatny w 4 miesiące od daty wystawienia, zawiera klauzulę wstawienia na rachunek bez zawiadomienia. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 56

13 kwietnia 2015

Wzór weksla własnego (nazwanego tu: osobistym). Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 52

1 kwietnia 2015

Weksel in blanco nie zawierający żadnej treści domyślnej, a nawet słowa weksel, jedynie kwotę wskazaną cyframi i słownie oraz walutę.

Weksel nr 51

31 marca 2015

Weksel zawierający datę płatności „za cztery miesiące” (od daty wystawienia weksla) i jednocześnie uśliślającą ją w klauzuli miejsca płatności („Płatny w Krakowie 10 września 1934r.). Ponieważ dwie klauzule daty płatności nie są ze sobą sprzeczne (wskazują na tę samą datę), nie powoduje to nieważności weksla (oczywiście moim zdaniem :). Nadto weksel zawiera klauzulę „wartość otrzymałam […]

Weksel nr 49

24 marca 2015

Weksel własny na sumę 300zł wystawiony w 1927r. Zawiera klauzulę „wartość w towarze”, oznaczającą, że weksel pełnił funkcję płatniczą.

Weksel nr 45

13 marca 2015

Weksel własny z 1930r. Na rewersie cztery indosy in blanco.

Weksel nr 43

11 marca 2015

Weksel własny na sumę 200zł. Na rewersie 5 indosów in blanco oraz 1 indos na rzecz banku. Weksel zawiera przyklejony alonżek, łączenie ostemplowane pionowo pieczątkami Powszechnego Banku Depozytowego.

Weksel nr 40

4 marca 2015

Weksel na sumę 100zł. Kwota słownie została podana w sposób: złotych jeden „Sto”. Na rewersie cztery indosy, w tym dwa ostatnie w języku niemieckim.