Weksel nr 99

18 maja 2018

Blankiet wekslowy pochodzący z Republiki Chorwacji.

Weksel nr 93

17 kwietnia 2016

Weksel in blanco, w którym znajdziemy dwie sprzeczne ze sobą klauzule: „na zlecenie” i „nie na zlecenie”. Istnieje ryzyko, że weksel taki będzie uznany za formalnie nieważny. Skan pochodzi z forum wekslowego.

Weksel nr 84

26 września 2015

Weksel znaleziony na jednym z internetowych forów prawnych. Ciekawą obserwacją byłaby sprawa po podniesieniu zarzutu nieważności weksla – weksel jest bowiem płatny nie bezwarunkowo, ale na warunkach określonych w odrębnej deklaracji (klauzula „zapłacę zgodnie z deklaracją”).

Weksel nr 81

5 sierpnia 2015

Blankiet weksla in blanco, w którym zapomniano o miejscu na wpisanie remitenta.

Weksel nr 80

1 sierpnia 2015

Weksel in blanco zawierający jedynie sumę wekslową. Jest on niejako „odbiciem w negatywie” zwykle stosowanych weksli in blanco, które zawierają mniejszą lub większą ilość już uzupełnionych klauzul, ale nie zawierają sumy. Ten – nie posiada żadnych innych klauzul (poza domyślnie istniejących na druku), za to zawiera sumę. Mając na uwadze bezpieczeństwo wystawcy, weksel z wpisaną […]

Weksel nr 78

20 lipca 2015

Weksel in blanco podpisany przez trzy osoby. Posiada wskazany jedynie termin płatności oraz miejsce płatności.

Weksel nr 72

9 czerwca 2015

Wzór weksla używany przez jednego z czytelników forum. Zawiera humorystyczną klauzulę „zapłacę bez ociągania”. Oczywiście – wbrew napisom – nie jest to „urzędowy blankiet wekslowy”.

Weksel nr 53

7 kwietnia 2015

Screen weksla zaczerpnięty z programu telewizyjnego. Szczegóły.

Weksel nr 52

1 kwietnia 2015

Weksel in blanco nie zawierający żadnej treści domyślnej, a nawet słowa weksel, jedynie kwotę wskazaną cyframi i słownie oraz walutę.

Weksel nr 50

27 marca 2015

„Niebezpieczny” weksel in blanco wymagany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako zabezpieczenie zwrotu dotacji. Więcej o tej sprawie we wpisie na blogu.

Weksel nr 46

16 marca 2015

Weksel in blanco używany przez ubezpieczyciela Uniqa do zabezpieczania roszczeń regresowych z tytułu zawartych umów o gwarancje zapłaty.

Weksel nr 35

19 lutego 2015

Weksel in blanco stosowany na zabezpieczenie roszczeń przez jedną z firm leasingowych. Historia próby zakupu tego leasingu została opisana na blogu.

Weksel nr 29

6 lutego 2015

Blankiet weksla in blanco (znaleziony w internecie) stosowany przez wymienioną jako remitent spółkę. Zawiera klauzule: „nie na zlecenie”, wskazanego remitenta, informację o istnieniu umowy wekslowej – jest to godne pochwały.

Weksel nr 16

15 stycznia 2015

Blankiet weksla in blanco używany aktualnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe Euler Hermes do zabezpieczania roszczeń regresowych z tytułu ubezpieczeń finansowych. Sporządzany na papierze o podwyższonej gramaturze i chropowatej fakturze.

Weksel nr 11

8 stycznia 2015

Blankiet weksla in blanco stosowany jako zabezpieczenie roszczeń pracowników lub zleceniobiorców wobec spółki pocztowej Inpost. Mój komentarz do tego weksla.

Weksel nr 3

29 grudnia 2014

Weksel in blanco na charakterystycznym blankiecie – bez nadrukowanej treści domyślnej. Zaopatrzony jedynie w datę wystawienia, kwotę wyrażoną cyframi wraz z walutą oraz podpis.