Protest wekslowy nr 3

29 kwietnia 2015

Wzór protestu wekslowego, zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Protest wekslowy nr 2

22 stycznia 2015

Protest wekslowy z 1933 roku z weksla na 120zł. Dłużniczka oświadczyła, że weksla nie podpisywała i nawet nie umie pisać 😉

Protest wekslowy nr 1

1 stycznia 2015

Protest wekslowy z 1936 roku dokonany przez notariusza Kazimierza Żuromskiego. Akceptant weksla – Andrzej Semków – nie chciał wykupić weksla na sumę 300zł. Podczas dokonywania protestu w mieszkaniu zastano jego żonę, która powiedziała, że mąż odmawia zapłaty.