Weksel nr 90

3 grudnia 2015

Zagadka: Znajdź treść weksla.

Weksel nr 62

24 kwietnia 2015

Przykład weksla (oryginał powyżej), z którego sporządzono odpis: Na rewersie oryginału trzy indosu (indos imienny, indos in blanco, indos imienny): Na kopii weksla od klauzuli „dotąd kopia” dalsze indosy w oryginale: Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 60

19 kwietnia 2015

Wzór weksla posiadający przyjęcie przez wyręczenie (pomocnicze, honorowe). Na rewersie indosy, pierwszy indos zawiera klauzulę „wartość w towarach”. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 57

15 kwietnia 2015

Weksel trasowany (zwany tu: przekazowym). Płatny w 4 miesiące od daty wystawienia, zawiera klauzulę wstawienia na rachunek bez zawiadomienia. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 51

31 marca 2015

Weksel zawierający datę płatności „za cztery miesiące” (od daty wystawienia weksla) i jednocześnie uśliślającą ją w klauzuli miejsca płatności („Płatny w Krakowie 10 września 1934r.). Ponieważ dwie klauzule daty płatności nie są ze sobą sprzeczne (wskazują na tę samą datę), nie powoduje to nieważności weksla (oczywiście moim zdaniem :). Nadto weksel zawiera klauzulę „wartość otrzymałam […]