Inny dokument nr 3

14 stycznia 2015

Dokument, który w zamierzeniu wystawcy miał być wekslem (został mu nadany taki tytuł), w rzeczywistości jednak nim nie jest, przede wszystkim z uwagi na brak słowa „weksel” w treści dokumentu.

Inny dokument nr 2

7 stycznia 2015

Blankiet nieposiadający w swojej treści słowa weksel; mógł służyć do innych celów niż zobowiązywanie się wekslowo albo był to duplikat potwierdzający wystawienie weksla, sam niebędący jego wtóropisem.

Inny dokument nr 1

5 stycznia 2015

Wezwanie-przypomnienie o konieczności wykupu weksla wysłane przez Bank Ludowy w Koronowie do pana Jana Markiewki.