Weksel nr 94

25 kwietnia 2016

Weksel wystawiony przez dwóch wystawców. Skan pochodzi z forum wekslowego.

Weksel nr 93

17 kwietnia 2016

Weksel in blanco, w którym znajdziemy dwie sprzeczne ze sobą klauzule: „na zlecenie” i „nie na zlecenie”. Istnieje ryzyko, że weksel taki będzie uznany za formalnie nieważny. Skan pochodzi z forum wekslowego.

Weksel nr 82

13 sierpnia 2015

Weksel wystawiony z klauzulą „na zlecenie” z jednoczesnym zakazem jego indosowania. Jest to tożsame z obecnością na wekslu dwóch sprzecznych klauzul (na zlecenie i nie na zlecenie), co w tym przypadku może być uznane za wadę formalną unieważniającą taki dokument.

Weksel nr 68

19 maja 2015

Weksel zawierający tytuł „weksel in blanco”. W profesjonalnych opracowaniach nie istnieje taka klauzula, jest zresztą ona wewnętrznie sprzeczna – żaden weksel nie może być wekslem in blanco w momencie żądania zapłaty. Jednakże w mojej opinii klauzula ta nie powoduje nieważności weksla.

Weksel nr 48

23 marca 2015

Weksel zawierający sprzeczne ze sobą klauzule „na zlecenie” oraz „nie na zlecenie”, co jest uznawane za unieważniające taki weksel. Wzór kupiony w internecie.

Weksel nr 29

6 lutego 2015

Blankiet weksla in blanco (znaleziony w internecie) stosowany przez wymienioną jako remitent spółkę. Zawiera klauzule: „nie na zlecenie”, wskazanego remitenta, informację o istnieniu umowy wekslowej – jest to godne pochwały.

Weksel nr 21

27 stycznia 2015

Weksel wystawiony na rewersie paragonu fiskalnego. Posiada klauzulę „nie zna zlecenie”.

Weksel nr 4

29 grudnia 2014

Weksel wystawiony na kartce świątecznej (rewers poniżej). Zawierający klauzulę „nie na zlecenie” oraz wekslowo obojętną klauzulę „wszystkiego dobrego z okazji świąt!”.