Weksel nr 62

24 kwietnia 2015

Przykład weksla (oryginał powyżej), z którego sporządzono odpis: Na rewersie oryginału trzy indosu (indos imienny, indos in blanco, indos imienny): Na kopii weksla od klauzuli „dotąd kopia” dalsze indosy w oryginale: Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 59

17 kwietnia 2015

„Weksel cłowy” służący jako zapłata należności celnej. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 58

16 kwietnia 2015

Przykład weksla umiejscowionego (domicylowanego), to znaczy posiadającego wskazane konkretne miejsce płatności inne niż miejsce zamieszkania trasata (wystawcy). Weksel zawiera termin płatności „Ostatniego czerwca 1916”, to znaczy 30 czerwca 1916r. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków […]

Weksel nr 26

3 lutego 2015

Weksel trasowany wystawiony na zakup nawozów dla posiadłości Generała Władysława Sikorskiego. Akceptowany w jego imieniu przez plenipotenta. Zawiera klauzulę „wartość w nawozach sztucznych”.

Weksel nr 25

2 lutego 2015

Weksel trasowany wystawiony na zlecenie własne wystawcy. Na rewersie dwa indosy.

Weksel nr 1

29 grudnia 2014

Weksel trasowany, w którym wystawca – Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowe wystawia weksel na zlecenie swoje własne, jako trasata podając Tadeusza Wyganowskiego. Podpis tego akceptanta położony jest w poprzek weksla. Na odwrocie dwa indosy – pierwszy na okaziciela pochodzący od remitenta, drugi na rzecz Banku Polskiego, pochodzący od posiadacza weksla – dwa niewyraźne podpisy w imieniu posiadacza – […]