Weksel nr 97

4 stycznia 2017

Weksel własny zupełny inwestycyjny (wystawiony w zamian za otrzymane pieniądze – klauzula „wartość w gotówce otrzymałem”).

Weksel nr 79

24 lipca 2015

Weksel trasowany wystawiony w 1913 roku na sumę 270 koron. Zawiera polecenie zapłaty „zapłacicie panowie”. Podpisy trzech wystawców, brak jednak podpisów trasatów – wskazani w wekslu dwaj trasaci (Ferdynand i Stanisław Zarębscy) podpisali się jako współwystawcy. Na rewersie cztery indosy – dwa in blanco, pochodzące od remitenta Mieczysława Zaleskiego i kolejnego posiadacza o nieczytelnym podpisie, […]

Weksel nr 76

2 lipca 2015

Weksel na sumę 4200zł, zawierający klauzulę „wartość w walucie otrzymałam”. Na rewersie jeden indos „bez obliga”.

Weksel nr 67

15 maja 2015

Weksel z 1933 roku na sumę 80zł. Zawiera klauzulę „waluta w komornem”, co oznacza, że weksel był zapłatą za czynsz. Na rewersie trzy indosy in blanco oraz jeden indos imienny.

Weksel nr 61

23 kwietnia 2015

Weksel trasowany wystawiony w dwóch egzemplarzach (drugi i kolejny egzemplarz tego samego weksla nazywa się wtóropisem). Pierwszy egzemplarz („zapłaci Pan za ten pierwszy weksel”) wysyła się do trasata celem położenia akceptu, drugi egzemplarz bez czekania na powrót pierwszego można już indosować. Dlatego na rewersie pierwszego egzemplarza umieszczono informację, że egzemplarz ten nie jest przeznaczony do […]

Weksel nr 60

19 kwietnia 2015

Wzór weksla posiadający przyjęcie przez wyręczenie (pomocnicze, honorowe). Na rewersie indosy, pierwszy indos zawiera klauzulę „wartość w towarach”. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 57

15 kwietnia 2015

Weksel trasowany (zwany tu: przekazowym). Płatny w 4 miesiące od daty wystawienia, zawiera klauzulę wstawienia na rachunek bez zawiadomienia. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 56

13 kwietnia 2015

Wzór weksla własnego (nazwanego tu: osobistym). Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 51

31 marca 2015

Weksel zawierający datę płatności „za cztery miesiące” (od daty wystawienia weksla) i jednocześnie uśliślającą ją w klauzuli miejsca płatności („Płatny w Krakowie 10 września 1934r.). Ponieważ dwie klauzule daty płatności nie są ze sobą sprzeczne (wskazują na tę samą datę), nie powoduje to nieważności weksla (oczywiście moim zdaniem :). Nadto weksel zawiera klauzulę „wartość otrzymałam […]

Weksel nr 49

24 marca 2015

Weksel własny na sumę 300zł wystawiony w 1927r. Zawiera klauzulę „wartość w towarze”, oznaczającą, że weksel pełnił funkcję płatniczą.

Weksel nr 26

3 lutego 2015

Weksel trasowany wystawiony na zakup nawozów dla posiadłości Generała Władysława Sikorskiego. Akceptowany w jego imieniu przez plenipotenta. Zawiera klauzulę „wartość w nawozach sztucznych”.

Weksel nr 24

30 stycznia 2015

Weksel którego treść domyślna została odciśnięta pieczątką. Zawiera nieuzupełnioną część klauzuli „walutę odebra…”. Na rewersie dwa indosy.

Weksel nr 22

28 stycznia 2015

Weksel zawierający klauzulę „wartość w gotowiźnie otrzymałem” oraz występującą czasami w wekslach przedwojennych wekslowo obojętną klauzulę „przyrzekam na termin powyższy najakuratniej zapłacić podług prawa wekslowego”. Wystawiony na 850 franków szwajcarskich, po cyfrowym oznaczeniu kwoty waluta błędnie podana jako „zł szwaj.”

Weksel nr 18

19 stycznia 2015

Weksel wystawiony na kartce ze skoroszytu. Termin płatności został umieszczony w nietypowy sposób (jako kontynuacja klauzuli miejsca płatności). Wystawca zaświadcza, że za otrzymany weksel otrzymał świadczenie wzajemne.

Weksel nr 14

13 stycznia 2015

Weksel wystawiony w języku hiszpańskim w 1884 roku na sumę 982,90 hiszpańskich peset. Klauzula „wartość w fakturach”. Na rewersie nieczytelna adnotacja.

Weksel nr 13

12 stycznia 2015

Weksel z 1893 roku wystawiony w języku hiszpańskim na 900 dolarów. Zawiera klauzulę „wartość otrzymałem”. Na rewersie nieczytelna adnotacja.

Weksel nr 12

9 stycznia 2015

Weksel-podpucha napisany przeze mnie i wysłany do oceny do kilku kancelarii prawnych.

Weksel nr 9

29 grudnia 2014

Weksel trasowany (drugi z trzech egzemplarzy) wystawiony w 1892 roku w kolumbijskim mieście Barranquilla w języku hiszpańskim. Zawiera klauzulę wartość otrzymałem („Valor recibido que cargara”). Na rewersie jeden indos.

Weksel nr 6

29 grudnia 2014

Weksel trasowany z wystawienia aż trzech wystawców. Posiada klauzule „wartość w gotówce” oznaczającą, że wystawcy w zamian za wystawiony weksel otrzymali jego wartość w gotówce. Klauzula „wstawcie na rachunek” to polecenie do trasata, aby zapłaconą sumę wekslową obciążył rachunek wystawcy. Klauzula „bez zawiadomienia” – akceptant ma płacić za weksel bez oczekiwania na osobne zawiadomienie ze […]