Weksel nr 42

6 marca 2015

Weksel płatny za okazaniem posiadający nietypową klauzulę „możliwy do wykorzystania od…”, którą interpretuję jako zmianę terminu na przedstawienie weksla do zapłaty, zgodnie z art. 34.

Weksel nr 28

5 lutego 2015

Weksel płatny za okazaniem, z aż 10-letnim okresem na przedstawienie weksla do zapłaty (przedawnienie tego zobowiązania, w przypadku niewytoczenia powództwa, nastąpiłoby dopiero w 2014 roku). Posiadaczowi weksla sąd niesłusznie nie zasądził odsetek od dnia wystawienia weksla, o czym pisałem w notce na blogu.

Weksel nr 12

9 stycznia 2015

Weksel-podpucha napisany przeze mnie i wysłany do oceny do kilku kancelarii prawnych.