Weksel nr 95

2 maja 2016

Weksel płatny za okazaniem. Zawiera klauzulę odsetek wyższą od odsetek maksymalnych – dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty jedynie odsetki maksymalne.

Weksel nr 75

22 czerwca 2015

Weksel o dziwnej i do tej pory niezrozumiałej dla mnie pod względem motywacji użycia strukturze: „Wskazanie elementu weksla” : „treść elementu”. Nadto klauzula odsetek podwójnie błędna (niemożliwa do zastosowania w wekslu płatnym w danym dniu oraz nie wskazująca konkretnej stopy procentowej odsetek).

Weksel nr 70

1 czerwca 2015

Weksel zawierający kontrowersyjną klauzulę daty płatności „w terminie do…” oraz nakazaną przez prawo wekslowe do uznania za nienapisaną klauzulę odsetek, nadto stopa odsetek nie jest wskazana.

Weksel nr 32

16 lutego 2015

Weksel, którego treść wzbudza wątpliwości – możliwe zmiany jego treści, zwłaszcza w klauzuli terminu płatności. Aktualnie z tego weksla toczy się spór sądowy (szczegóły: klik, klik).

Weksel nr 28

5 lutego 2015

Weksel płatny za okazaniem, z aż 10-letnim okresem na przedstawienie weksla do zapłaty (przedawnienie tego zobowiązania, w przypadku niewytoczenia powództwa, nastąpiłoby dopiero w 2014 roku). Posiadaczowi weksla sąd niesłusznie nie zasądził odsetek od dnia wystawienia weksla, o czym pisałem w notce na blogu.

Weksel nr 12

9 stycznia 2015

Weksel-podpucha napisany przeze mnie i wysłany do oceny do kilku kancelarii prawnych.