Weksel nr 22

28 stycznia 2015

Weksel zawierający klauzulę „wartość w gotowiźnie otrzymałem” oraz występującą czasami w wekslach przedwojennych wekslowo obojętną klauzulę „przyrzekam na termin powyższy najakuratniej zapłacić podług prawa wekslowego”. Wystawiony na 850 franków szwajcarskich, po cyfrowym oznaczeniu kwoty waluta błędnie podana jako „zł szwaj.”