Weksel nr 59

17 kwietnia 2015

„Weksel cłowy” służący jako zapłata należności celnej. Na rewersie przykładowe indosy. Zdjęcie pochodzi z książki „Zarys nauki o wekslach (według prawa austryackiego i niemieckiego)” autorstwa Dr. Tomasza Lulka i Dr. Albina Żabińskiego (Kraków 1918).

Weksel nr 19

21 stycznia 2015

Rosyjski weksel na 10 milionów dolarów, wystawiony w języku angielskim. W kwocie wyrażonej w dolarach posiada klauzulę „only” (w wekslach w języku polskim możliwą do zastąpienia klauzulą „efektywnie”) oznaczającą konieczność zapłaty za weksel w dolarach, a nie w walucie miejsca płatności po przeliczeniu kursu. Na blogu przeprowadziłem analizę tego weksla.