weksel nr 97

Weksel nr 97

4 stycznia 2017

Weksel własny zupełny inwestycyjny (wystawiony w zamian za otrzymane pieniądze – klauzula „wartość w gotówce otrzymałem”).

weksel 96

Weksel nr 96

11 maja 2016

Weksel własny zupełny, wypełniony ręką dłużnika. Zdjęcie pochodzi z forum wekslowego.

weksel 95

Weksel nr 95

2 maja 2016

Weksel płatny za okazaniem. Zawiera klauzulę odsetek wyższą od odsetek maksymalnych – dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty jedynie odsetki maksymalne.

weksel 94

Weksel nr 94

25 kwietnia 2016

Weksel wystawiony przez dwóch wystawców. Skan pochodzi z forum wekslowego.

weksel 93

Weksel nr 93

17 kwietnia 2016

Weksel in blanco, w którym znajdziemy dwie sprzeczne ze sobą klauzule: „na zlecenie” i „nie na zlecenie”. Istnieje ryzyko, że weksel taki będzie uznany za formalnie nieważny. Skan pochodzi z forum wekslowego.

weksel 92

Weksel nr 92

12 kwietnia 2016

Weksel pochodzący z wątku forum wekslowego, częściowo zanonimizowany. Próba dochodzenia tej należności w roku 2016 może spotkać się ze słusznym zarzutem przedawnienia.

weksel 91 awers

Weksel nr 91

22 marca 2016

Weksel, do sporządzenia którego użyto blankietu bez nadrukowanej treści. Cały tekst weksla, łącznie z miejscem do jego ręcznego uzupełnienia, został naniesiony maszyną do pisania. Na rewersie dwa indosy.

weksel 90

Weksel nr 90

3 grudnia 2015

Zagadka: Znajdź treść weksla.

awers

Weksel nr 89

9 listopada 2015

Weksel z 1951 roku na 150zł. Wystawiony przez Władysława Kmiecika na rzecz remitenta Ireny Kmiecik. Na rewersie dwa indosy in blanco – dokonany przez remitenta oraz przez Magdalenę Kmiecik oraz jeden indos zupełny na rzecz PKO.

weksel bez weksla

Weksel nr 88

27 października 2015

Dokument, który „bardzo chce być wekslem, ale mu nie wychodzi”. Po pierwsze – brak jest przyrzeczenia zapłaty. Po drugie – brak jest słowa weksel w treści dokumentu – słowo weksel w tytule to za mało.

weksel 87 awers

Weksel nr 87

20 października 2015

Włoski weksel na sumę 55 lirów. Na rewersie dwa indosy – jeden in blanco pochodzący od remitenta, drugi na rzecz na rzecz banku, pochodzący od posiadacza o imieniu Benedykt (Benedetto).

weksel 86 awers

Weksel nr 86

30 września 2015

Weksel włoski wystawiony na 537,55 lirów. Na rewersie indos in blanco pochodzący od remitenta. Termin płatności został wskazany jako „fine Decembre 1930” czyli „koniec grudnia 1930” czyli 31 grudnia 1930 roku, zgodnie z brzmieniem art. 36 prawa wekslowego („Jeżeli płatności weksla jest oznaczona na początek, na środek (np. połowę stycznia, połowę lutego itd.) lub na […]

weksel 85 awers

Weksel nr 85

28 września 2015

Włoski weksel na sumę 598 lirów z 1931 roku.

weksel zgodnie z deklaracja

Weksel nr 84

26 września 2015

Weksel znaleziony na jednym z internetowych forów prawnych. Ciekawą obserwacją byłaby sprawa po podniesieniu zarzutu nieważności weksla – weksel jest bowiem płatny nie bezwarunkowo, ale na warunkach określonych w odrębnej deklaracji (klauzula „zapłacę zgodnie z deklaracją”).

weweksel poprawiony

Weksel nr 83

24 sierpnia 2015

W tym wekslu brakuje oznaczenia waluty po kwocie słownie. Błąd mniejszej wagi, wg mnie nie umniejszający ważności zobowiązania, ponieważ weksel i tak wskazuje kwotę i walutę przy oznaczeniu słownym. Spotkałem się jednak ze stwierdzeniami, na przykład w komentarzu u pani Izabeli Herpolitańskiej, że błąd ten unieważnia weksel. Z treści weksla wynika jednak bezspornie, że intencją […]

na zlecenie bez indosowania

Weksel nr 82

13 sierpnia 2015

Weksel wystawiony z klauzulą „na zlecenie” z jednoczesnym zakazem jego indosowania. Jest to tożsame z obecnością na wekslu dwóch sprzecznych klauzul (na zlecenie i nie na zlecenie), co w tym przypadku może być uznane za wadę formalną unieważniającą taki dokument.

weksel bez r

Weksel nr 81

5 sierpnia 2015

Blankiet weksla in blanco, w którym zapomniano o miejscu na wpisanie remitenta.

weksel nr 80

Weksel nr 80

1 sierpnia 2015

Weksel in blanco zawierający jedynie sumę wekslową. Jest on niejako „odbiciem w negatywie” zwykle stosowanych weksli in blanco, które zawierają mniejszą lub większą ilość już uzupełnionych klauzul, ale nie zawierają sumy. Ten – nie posiada żadnych innych klauzul (poza domyślnie istniejących na druku), za to zawiera sumę. Mając na uwadze bezpieczeństwo wystawcy, weksel z wpisaną […]

weksel 79 s1

Weksel nr 79

24 lipca 2015

Weksel trasowany wystawiony w 1913 roku na sumę 270 koron. Zawiera polecenie zapłaty „zapłacicie panowie”. Podpisy trzech wystawców, brak jednak podpisów trasatów – wskazani w wekslu dwaj trasaci (Ferdynand i Stanisław Zarębscy) podpisali się jako współwystawcy. Na rewersie cztery indosy – dwa in blanco, pochodzące od remitenta Mieczysława Zaleskiego i kolejnego posiadacza o nieczytelnym podpisie, […]

weksel nr 78

Weksel nr 78

20 lipca 2015

Weksel in blanco podpisany przez trzy osoby. Posiada wskazany jedynie termin płatności oraz miejsce płatności.

weksel nr 77

Weksel nr 77

8 lipca 2015

Weksel, którego blankiet został wzięty ze strony remitent.pl, następnie wypełniony, sfotografowany, a zdjęcie użyte w artykule o listach zastawnych.

weksel 76 s1

Weksel nr 76

2 lipca 2015

Weksel na sumę 4200zł, zawierający klauzulę „wartość w walucie otrzymałam”. Na rewersie jeden indos „bez obliga”.

stonoga1

Umowa wekslowa nr 1

26 czerwca 2015

Pan Zbigniew Stonoga publikuje materiały na PO, opublikujmy materiały na niego 😉 Oczywiście nie kompromitujące, tylko w formie ciekawostki – zawarta przez pana Stonogę umowa wekslowa do wystawionego kiedyś przez niego weksla.

weksel nr 75

Weksel nr 75

22 czerwca 2015

Weksel o dziwnej i do tej pory niezrozumiałej dla mnie pod względem motywacji użycia strukturze: „Wskazanie elementu weksla” : „treść elementu”. Nadto klauzula odsetek podwójnie błędna (niemożliwa do zastosowania w wekslu płatnym w danym dniu oraz nie wskazująca konkretnej stopy procentowej odsetek).

weksel nr 74

Weksel nr 74

16 czerwca 2015

Weksel płatny w określonym dniu, w którym dodatkowo próbowano określić odsetki. W takim przypadku prawo wekslowe nakazuje uznanie klauzuli odsetek za nienapisaną.