Weksel nr 99

18 maja 2018

Blankiet wekslowy pochodzący z Republiki Chorwacji.

Weksel nr 98

14 stycznia 2018

Weksel, w którym omyłkowo wpisano walutę „złotych”, zamiast „groszy”. Możemy tu rozważać dwie sytuacje: 1) Jan Nowak podpisał weksel z jego pierwotną treścią, wówczas weksel jest ważny na 20zł (zawiera dwie sumy wekslowe napisane słownie, więc jest ważny na mniejszą sumę), a późniejsza (po podpisaniu weksla) przeróbka weksla nie wiąże wystawcy, 2) albo Jan Nowak […]

Weksel nr 97

4 stycznia 2017

Weksel własny zupełny inwestycyjny (wystawiony w zamian za otrzymane pieniądze – klauzula „wartość w gotówce otrzymałem”).

Weksel nr 96

11 maja 2016

Weksel własny zupełny, wypełniony ręką dłużnika. Zdjęcie pochodzi z forum wekslowego.

Weksel nr 95

2 maja 2016

Weksel płatny za okazaniem. Zawiera klauzulę odsetek wyższą od odsetek maksymalnych – dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty jedynie odsetki maksymalne.

Weksel nr 94

25 kwietnia 2016

Weksel wystawiony przez dwóch wystawców. Skan pochodzi z forum wekslowego.

Weksel nr 93

17 kwietnia 2016

Weksel in blanco, w którym znajdziemy dwie sprzeczne ze sobą klauzule: „na zlecenie” i „nie na zlecenie”. Istnieje ryzyko, że weksel taki będzie uznany za formalnie nieważny. Skan pochodzi z forum wekslowego.

Weksel nr 92

12 kwietnia 2016

Weksel pochodzący z wątku forum wekslowego, częściowo zanonimizowany. Próba dochodzenia tej należności w roku 2016 może spotkać się ze słusznym zarzutem przedawnienia.

Weksel nr 91

22 marca 2016

Weksel, do sporządzenia którego użyto blankietu bez nadrukowanej treści. Cały tekst weksla, łącznie z miejscem do jego ręcznego uzupełnienia, został naniesiony maszyną do pisania. Na rewersie dwa indosy.

Weksel nr 90

3 grudnia 2015

Zagadka: Znajdź treść weksla.

Weksel nr 89

9 listopada 2015

Weksel z 1951 roku na 150zł. Wystawiony przez Władysława Kmiecika na rzecz remitenta Ireny Kmiecik. Na rewersie dwa indosy in blanco – dokonany przez remitenta oraz przez Magdalenę Kmiecik oraz jeden indos zupełny na rzecz PKO.

Weksel nr 88

27 października 2015

Dokument, który „bardzo chce być wekslem, ale mu nie wychodzi”. Po pierwsze – brak jest przyrzeczenia zapłaty. Po drugie – brak jest słowa weksel w treści dokumentu – słowo weksel w tytule to za mało.

Weksel nr 87

20 października 2015

Włoski weksel na sumę 55 lirów. Na rewersie dwa indosy – jeden in blanco pochodzący od remitenta, drugi na rzecz na rzecz banku, pochodzący od posiadacza o imieniu Benedykt (Benedetto).

Weksel nr 86

30 września 2015

Weksel włoski wystawiony na 537,55 lirów. Na rewersie indos in blanco pochodzący od remitenta. Termin płatności został wskazany jako „fine Decembre 1930” czyli „koniec grudnia 1930” czyli 31 grudnia 1930 roku, zgodnie z brzmieniem art. 36 prawa wekslowego („Jeżeli płatności weksla jest oznaczona na początek, na środek (np. połowę stycznia, połowę lutego itd.) lub na […]

Weksel nr 85

28 września 2015

Włoski weksel na sumę 598 lirów z 1931 roku.

Weksel nr 84

26 września 2015

Weksel znaleziony na jednym z internetowych forów prawnych. Ciekawą obserwacją byłaby sprawa po podniesieniu zarzutu nieważności weksla – weksel jest bowiem płatny nie bezwarunkowo, ale na warunkach określonych w odrębnej deklaracji (klauzula „zapłacę zgodnie z deklaracją”).

Weksel nr 83

24 sierpnia 2015

W tym wekslu brakuje oznaczenia waluty po kwocie słownie. Błąd mniejszej wagi, wg mnie nie umniejszający ważności zobowiązania, ponieważ weksel i tak wskazuje kwotę i walutę przy oznaczeniu słownym. Spotkałem się jednak ze stwierdzeniami, na przykład w komentarzu u pani Izabeli Herpolitańskiej, że błąd ten unieważnia weksel. Z treści weksla wynika jednak bezspornie, że intencją […]

Weksel nr 82

13 sierpnia 2015

Weksel wystawiony z klauzulą „na zlecenie” z jednoczesnym zakazem jego indosowania. Jest to tożsame z obecnością na wekslu dwóch sprzecznych klauzul (na zlecenie i nie na zlecenie), co w tym przypadku może być uznane za wadę formalną unieważniającą taki dokument.

Weksel nr 81

5 sierpnia 2015

Blankiet weksla in blanco, w którym zapomniano o miejscu na wpisanie remitenta.

Weksel nr 80

1 sierpnia 2015

Weksel in blanco zawierający jedynie sumę wekslową. Jest on niejako „odbiciem w negatywie” zwykle stosowanych weksli in blanco, które zawierają mniejszą lub większą ilość już uzupełnionych klauzul, ale nie zawierają sumy. Ten – nie posiada żadnych innych klauzul (poza domyślnie istniejących na druku), za to zawiera sumę. Mając na uwadze bezpieczeństwo wystawcy, weksel z wpisaną […]

Weksel nr 79

24 lipca 2015

Weksel trasowany wystawiony w 1913 roku na sumę 270 koron. Zawiera polecenie zapłaty „zapłacicie panowie”. Podpisy trzech wystawców, brak jednak podpisów trasatów – wskazani w wekslu dwaj trasaci (Ferdynand i Stanisław Zarębscy) podpisali się jako współwystawcy. Na rewersie cztery indosy – dwa in blanco, pochodzące od remitenta Mieczysława Zaleskiego i kolejnego posiadacza o nieczytelnym podpisie, […]

Weksel nr 78

20 lipca 2015

Weksel in blanco podpisany przez trzy osoby. Posiada wskazany jedynie termin płatności oraz miejsce płatności.

Weksel nr 77

8 lipca 2015

Weksel, którego blankiet został wzięty ze strony remitent.pl, następnie wypełniony, sfotografowany, a zdjęcie użyte w artykule o listach zastawnych.

Weksel nr 76

2 lipca 2015

Weksel na sumę 4200zł, zawierający klauzulę „wartość w walucie otrzymałam”. Na rewersie jeden indos „bez obliga”.

Umowa wekslowa nr 1

26 czerwca 2015

Pan Zbigniew Stonoga publikuje materiały na PO, opublikujmy materiały na niego 😉 Oczywiście nie kompromitujące, tylko w formie ciekawostki – zawarta przez pana Stonogę umowa wekslowa do wystawionego kiedyś przez niego weksla.